Definicje

Na potrzeby polityki prywatności strony internetowej www.bestfloors.pl, przyjęte zostały następujące znaczenia pojęć:
Administrator – Rehard Arkadiusz Dziwiec, Wschodnia 25/20, 62-030 Luboń
Strona WWW ;– strona internetowa dostępna pod adresem www.bestfloors.pl
Użytkownik – każda osoba lub podmiot korzystający ze Strony WWW.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez Administratora. Więcej o cookies: do http://wszystkoociasteczkach.pl/

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Użytkownik posiada możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, że uniemożliwi ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może utrudnić korzystanie ze Strony WWW przez Użytkownika.

Użytkownik może usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego.

Technologie wykorzystywane na Stronie WWW

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

Dane gromadzone przez serwer

 1. Korzystanie ze Strony WWW wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona WWW.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują takie dane jak:
  – adres IP Użytkownika,
  – data oraz czas serwera,
  – informacje o przeglądarce internetowej z jakiej korzysta Użytkownik,
  – ​informacje o systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik,
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony WWW.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Szybka wycena

  Wyślij wiadomość